CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TINH TUỆ

Chuyên Ngành Luân Chuyển Chất Lỏng, M&E, HVAC Và Công Nghiệp

Xử Lý Nước Thải Khu Công Viên Công Nghệ Thông Tin

Tên dự án: Xử Lý Nước Thải Khu Công Viên Công Nghệ Thông Tin

Hạng mục: Hệ thống xử lý nước thải

Địa chỉ : Quận Long Biên,Thành phố Hà Nội

Công suất :  1800 m3/ngày

Ngày hoàn thành: 3/ 2013

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc