CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TINH TUỆ

Chuyên Ngành Luân Chuyển Chất Lỏng, M&E, HVAC Và Công Nghiệp

VAN ĐIỀU KHIỂN OMAL

Van Điều Khiển OMAL

Có mặt hơn 80 quốc gia trên thế giới, Công Ty OMAL luôn mang đến các sản phẩm hướng đến việc bảo vệ môi trường. Cùng với việc nâng cao chất lượng hệ thống trong các nhà máy, cũng như các thiết kế ngày càng sáng tạo, sản phẩm OMAL ngày càng trở nên chất lượng và đáng tin cậy hơn.

Thương hiệu Van điều khiển OMAL chuyên cung cấp các dòng sản phẩm cho ngành công nghiệp thủy lợi như: Van bướm điều khiển bằng điện, van bướm điều khiển bằng khí nén.