CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TINH TUỆ

Chuyên Ngành Luân Chuyển Chất Lỏng, M&E, HVAC Và Công Nghiệp

Khu Du Lịch Bình Quới

Tên dự án : Khu Du Lịch Bình Quới
Địa chỉ : 1147 Bình Qưới, P.28,Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ngày hoàn thành: 3/2013

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc