CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG TINH TUỆ

Chuyên Ngành Luân Chuyển Chất Lỏng, M&E, HVAC Và Công Nghiệp

Khu Dân Cư Exim Garden

Tên dự án : Khu Dân Cư Exim Garden
Địa chỉ : Bưng Ông Thoàn, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc