De Nora

Được thành lập từ năm 1923 cho đến nay DE NORA Water Technologies (DE NORA) đã có bề dày hơn 90 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các thiết bị công nghệ dùng trong các lĩnh vực công nghiệp như: khoáng sản, điện tử, thực phẩm, hàng hải, nông nghiệp và đặc biệt là công nghệ xử lý nước thải, xử lý nước cấp…. DE NORA đã và đang rất thành công với các thương hiệu như TETRA®, Capital Controls®, ADVANCE™, ClorTec®, UAT™, EST™ and UltraDynamics™.

Showing the single result