Little Giant

Bơm nước ngưng VCMA-20-PRO

Bơm nước ngưng VCMA -20-PRO của Little Giant công suất cao với nhiều tùy chọn sẽ tự động loại bỏ nước ngưng tụ ra khỏi thiết bị điều hòa không ...