Hàng nghìn người dân miền Trung vật lộn vì thiếu nước trong nắng hạn

You are here: