Tình Hình Sản Xuất, Cung Cấp Và Tiêu Thụ Nước Sạch Tại Các Địa Phương

Thứ 3, 05/04/2016, 08:49 GMT+7

Các hệ thống xử lý nước thải tại các công trình địa phương.

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương rà soát tình hình thực hiện một số quy định của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.
 
 
 
 hệ thống xử lý nước thải
 

Theo Bộ Xây dựng, thời gian gần đây, các doanh nghiệp cấp nước đã và đang xây dựng chuyển đổi sang mô hình cty cổ phần, hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp. Tại một số đô thị, vì lợi nhuận, doanh nghiệp cấp nước đã không đáp ứng các yêu cầu của chính quyền địa phương và quyền lợi sử dụng dịch vụ cấp nước của người dân như đầu tư mở rộng vùng phục vụ cấp nước, chống thất thoát, đảm bảo chất lượng nước sạch, cung cấp nước liên tục, ổn định và đảm bảo an ninh nguồn nước.

Hơn thế, khi xảy ra sự cố công trình cấp nước hay tranh chấp giữa các bên thì người sử dụng nước là người dân phải gánh chịu hậu quả như thiếu nước sạch, chất lượng nước không đảm bảo quy định. Vì vậy, việc thực hiện Điều 31 và điểm c, khoản 2, Điều 64 Nghị định 117/2007/NĐ-CP quy định UBND tỉnh, TP ký “Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước” với doanh nghiệp cấp nước là cần thiết. Nội dung của Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước được thực hiện theo Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng (hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 117/2007/NĐ-CP).

hệ thống xừ lý nước thải

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định 117/2007/NĐ-CP, “các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước có quy mô công suất từ 30.000 m3/ngày trở lên đối với đô thị loại đặc biệt và 10.000 m3/ngày trở lên đối với các đô thị còn lại phải có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều địa phương triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước nhưng chưa báo cáo Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động cấp nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh, TP rà soát, tổ chức thực hiện các quy định nêu trên và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 25/12/2015.

Được biết, thực hiện chủ trương xã hội hóa và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động cấp nước, UBND các tỉnh, TP đã và đang tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp cấp nước và huy động các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, quản lý vận hành hệ thống cấp nước. Đến nay, tại các đô thị và khu công nghiệp trên toàn quốc có khoảng gần 50% các doanh nghiệp cấp nước là cty cổ phần. Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã tham gia đầu tư xây dựng công trình cấp nước tại nhiều đô thị như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bình Dương...

 Nguồn: baoxaydung
Chia sẻ:
Ý kiến bạn đọc