Người Dân Cần Thơ Chung Tay Chống Lũ

Người Dân Cần Thơ Chung Tay Chống Lũ

Người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long tìm cách chống Lũ Cần Thơ được hỗ trợ để chống lũ từ Tổ chức Những Sáng Kiến Phát Triển Thành Phố Của Châu Á (gọi tắt là CDIA) đã đồng ý hỗ trợ thành phố Cần Thơ thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long thực hiện một dự…