Dòng sản phẩm máy ép bùn khung bản và máy ép bùn băng tải của TEFSA . Đây là các dòng máy hoạt động liên tục , không cần có nhân lực . Với ưu điểm là chi phí đầu tư , hoạt động , và bảo trì máy của các dòng máy TEFSA rất thấp .

Showing all 2 results