Van bướm kèm công tắc giám sát (Supervisory Switch Butterfly Valve)