Triểm lãm quốc tế hàng đầu về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải tại VN

Triển lãm Quốc tế VIETWATER 2016 hàng đầu về ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý nước thải và Triển lãm về ngành tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo tại Việt Nam – RE & EE Vietnam 2016 hướng tới. Hai triển lãm này sẽ đồng diễn ra tại…